บริการรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่
Storage Management

บริการสำหรับ Landlord ที่ต้องการสร้างผลตอบแทนจากมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง อาคารสำนักงาน และมีความสนใจที่จะพัฒนาพื้นที่ในของโครงการของตนเองเพื่อประกอบธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของ ทางบริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ สถานที่ตั้ง (Site Analysis) และจำนวนพื้นที่ให้บริการ Self Storage ที่เหมาะสม รวมไปถึงความสามารถในการหาลูกค้าเพื่อให้อัตราการเข้าใช้บริการเป็นไปการประมาณการ (Forecast) ภายใต้มาตรฐานแบรนด์การให้บริการของ i-Store Self Storage


ทำไมต้องว่าจ้าง i-Store Self Storage

  1. เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาเพื่อศึกษาและสำรวจตลาดในเชิงรุกเพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผน รูปแบบการให้บริการที่เหมาะสม
  2. บริษัทฯ มีฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อให้สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ
  3. มีระบบ Storage Management ในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อความสะดวกในการบวนการทำงานและสามารถตรวจสอบอัตราการใช้บริการได้ทันที
   ระบบควบคุมการทำงานและบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามกระบวนการการทำงานที่ทางบริษัทฯ กำหนด
  4. ความแข็งแรงของการทำการตลาดและศักยภาพในการหาลูกค้าที่มีอัตรการเข้าใช้บริการแต่ละสาขาสูงเกิน 90% ทุกสาขาที่ให้บริการ (เมื่อเปิดให้บริการครบ 2 ปี)
  5. ศักยภาพของ แบรนด์ ที่มีสัดส่วนเป็นอันดับหนึ่งทางการตลาดในอุตสาหกรรม Self Storage ในประเทศไทย

บริการอื่นระดับ Premium

บริการให้เช่าห้องเก็บไวน์ส่วนตัว
(Wine Storage)
บริการรับฝากสิ่งของส่วนตัวถึงบ้าน
(Door to Door Storage)
บริการติดตั้ง และจำหน่ายระบบบริหาร
จัดการตู้สำหรับจัดเก็บสิ่งของ

(License Unmanned Storage)
บริการรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่
Self Storage (Storage Management)
บริการออกแบบและติดตั้ง
(Self Storage Design & Construction)
บริการให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกและอาคารสำนักงาน
(Space Rental Service)
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายการเงิน: บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: 02-116-9320 (จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 18:00 น.)