บริการออกแบบและติดตั้ง
Self Storage Design & Construction

การออกแบบและติดตั้งพื้นที่ให้บริการ Self Storage เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดเก็บที่ถูกต้อง สำหรับเจ้าของที่ดินที่ หรือ เจ้าของอาคาร ที่ต้องการปรับปรุงหรือ พัฒนาพื้นที่และให้บริการ Self Storage ในพื้นที่ของตนเอง ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะให้คำปรึกษาจากผู้เชียวชาญในเรื่องของการออกแบบพื้นที่ในการให้บริการ งานก่อสร้างอาคาร งานกั้น Self Storage

ขั้นตอนการทำงาน บริการออกแบบและติดตั้ง Self Storage Design & Construction

    1. Survey สถานที่ตั้ง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Site Analysis)
    2. ศึกษาข้อกำหนดทางกฎหมายหรือเงื่อนไขอื่นๆ ใดๆ สำหรับการก่อสร้างและออกแบบ เพื่อให้บริการ Self storage
    3. ออกแบบอาคาร และกำหนด Flow ในการเข้าออกของอาคาร รวมไปถึงคำนวนพื้นที่การให้บริการ กำหนดขนาดและจำนวนยูนิตให้เหมาะสมในการให้บริการ Storage
    4. ดำเนินการติดตั้งและควบคุมงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ทางผู้ว่าจ้างกำหนด

บริการอื่นระดับ Premium

บริการให้เช่าห้องเก็บไวน์ส่วนตัว
(Wine Storage)
บริการรับฝากสิ่งของส่วนตัวถึงบ้าน
(Door to Door Storage)
บริการติดตั้ง และจำหน่ายระบบบริหาร
จัดการตู้สำหรับจัดเก็บสิ่งของ

(License Unmanned Storage)
บริการรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่
Self Storage (Storage Management)
บริการออกแบบและติดตั้ง
(Self Storage Design & Construction)
บริการให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกและอาคารสำนักงาน
(Space Rental Service)
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายการเงิน: บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: 02-116-9320 (จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 18:00 น.)