บริการออกแบบและติดตั้ง
Self Storage Design & Construction

We design and construct self storage to be the same with i-Store’s standard for landowners or building owners who would like to develop the area and operate self storage in their own land. We expertise in giving advice and consulting how to construct self storage.

How it works?

1. Survey the site and do site analysis.

2. Research on the laws and regulations for self storage construction.

3. Design the building, the access flow, storage area, and number of units.

4. Install and control the construction to be completed within the timeline.

Our Premium Service 

บริการให้เช่าห้องเก็บไวน์ส่วนตัว
(Wine Storage)

บริการรับฝากสิ่งของส่วนตัวถึงบ้าน
(Door to Door Storage)
บริการติดตั้ง และจำหน่ายระบบบริหาร
จัดการตู้สำหรับจัดเก็บสิ่งของ

(License Unmanned Storage)
บริการรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่
Self Storage (Storage Management)

บริการออกแบบและติดตั้ง

(Self Storage Design & Construction)

บริการให้เช่าพื้นที่ค้าปลีก และอาคารสำนักงาน 

(Space Rental Service)

Contact Investor Relations

Finance: Storage Asia Public Company Limited (Head Office)
51 Soi Sukhumvit 24, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110
Tel: 02-116-9320 (Monday – Friday from 9:00 AM – 6:00 PM)