บริการรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่
Storage Management

Service for landlord who are interested in self storage business. Storage Asia PLC. can advise for landlord for site analysis, number of self storage units, and do forecasting with i-Store’s standard.

Why i-Store Self Storage?

  1. We offer consulting service on site analysis, location, building, and storage management.
  2. We have valuable marketing insight to be analyzed for target customers
  3. We provide storage management in the facility to make the operation work smoothly and the data is shown in real time.
  4. HR, training, and recruitment follows our company’s procedure.
  5. Possibility in wrap up the occupancy rate up to 90% in every branches (when operating more than 2 years).
  6. i-Store’s potential to be number one brand in self storage industry in Thailand.
  1.  

Our Premium Service

บริการให้เช่าห้องเก็บไวน์ส่วนตัว
(Wine Storage)

บริการรับฝากสิ่งของส่วนตัวถึงบ้าน
(Door to Door Storage)
บริการติดตั้ง และจำหน่ายระบบบริหาร
จัดการตู้สำหรับจัดเก็บสิ่งของ

(License Unmanned Storage)
บริการรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่
Self Storage (Storage Management)

บริการออกแบบและติดตั้ง

(Self Storage Design & Construction)

บริการให้เช่าพื้นที่ค้าปลีก และอาคารสำนักงาน 

(Space Rental Service)

Contact Investor Relations

Finance: Storage Asia Public Company Limited (Head Office)
51 Soi Sukhumvit 24, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110
Tel: 02-116-9320 (Monday – Friday from 9:00 AM – 6:00 PM)