ประเภทธุรกิจ

บริการให้เช่าห้องเก็บของ
(Self Storage) ระดับ Premium

ตลาด

ชื่อย่อหลักทรัพย์

ISTORE22

ราคาเสนอขาย

บาท / หุ้น

ราคาปิด ณ วันที่  

Branches
NLA (SQM)
Upcoming Projects
Employees

ธุรกิจของเรา

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของส่วนตัว นำเสนอทางเลือกของการจัดเก็บที่มีคุณภาพและบริการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทุกไลฟ์สไตส์ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการให้บริการ ภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์ i-Store

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของส่วนตัว นำเสนอทางเลือกของการจัดเก็บที่มีคุณภาพและบริการที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทุกไลฟ์สไตส์ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการให้บริการ ภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์ i-Store

Branches
NLA (SQM)
Upcoming Projects
Employees

บริการระดับ Premium ของเรา

บริการให้เช่าห้องเก็บของ
(Self Storage)

สาขาที่ 1 สีลม

สาขาที่ 2 สุขุมวิท 24

สาขาที่ 3 สุขุมวิท 71

สาขาที่ 4 สาทร วัน

สาขาที่ 1 สีลม
สาขาที่ 2 สุขุมวิท 24
สาขาที่ 3 สุขุมวิท 71
สาขาที่ 4 สาทร วัน

บริการให้เช่าห้องเก็บไวน์ส่วนตัว
(Wine Storage)
บริการรับฝากสิ่งของส่วนตัวถึงบ้าน
(Door to Door Storage)
บริการติดตั้ง และจำหน่ายระบบบริหาร
จัดการตู้สำหรับจัดเก็บสิ่งของ

(License Unmanned Storage)
บริการรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่
Self Storage (Storage Management)
บริการออกแบบและติดตั้ง
(Self Storage Design & Construction)
บริการให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกและอาคารสำนักงาน
(Space Rental Service)

ข่าวสารบริษัท

บมจ.สตอเรจ เอเชีย ผู้ให้บริการให้เช่าห้องเก็บของหรือทรัพย์สินส่วนตัว พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย...
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายการเงิน: บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: 02-116-9320 (จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 18:00 น.)