เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558  ประกอบธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของส่วนตัวภายใต้เครื่องหมายการค้า แบรนด์  “i-Store” เพื่อช่วยแก้ปัญหาผู้คนที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งของ โดยสามารถจัดเก็บได้ทั้งในรูปแบบการจัดเก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของสำหรับบุคคลทั่วไปและจัดเก็บในรูปแบบนิติบุลคล

ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นในการขยายสาขาการให้บริการของ i-Store เพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าพร้อมกับนำเสนอรูปแบบการให้บริการจัดเก็บที่หลากหลายและมีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ไลฟ์สไตล์

 

ที่มาของบริษัทฯ

สาขา i-Store Self Storage ของเรา

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งโดย คุณภักดี อนิวรรตน์ เริ่มเห็นโอกาสจากพฤติกรรมของผู้คนที่นิยมอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมและจำนวนความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับการศึกษาแนวโน้มธุรกิจบริการให้เช่าที่เก็บของส่วนตัวในต่างประเทศ อาทิ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ฮ่องกง สิงคโปร์ และจีน ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีอัตราการการเจริญเติบโตที่สูงและเป็นที่นิยมในประเทศดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับปัจจุบันคอนโดฯในเมืองที่มีขนาดเล็กลง การที่จะใช้พื้นที่ภายในห้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการอยู่อาศัยก็เป็นปัญหาสำหรับคนที่มีของเยอะ รวมไปถึงการย้ายถิ่นฐานของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็มีจำนวนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งธุรกิจให้เช่าห้องเก็บของ (Self Storage) ภายใต้แบรนด์ i-Store Self Storage เปิดให้บริการที่สาขาแรกที่สาขาสีลมเดือน (ตุลาคม 2017) และ สาขาที่สอง ที่สาขาสุขุมวิท 24 (พฤษภาคม 2018) สาขาสุขุมวิท 71 (พฤษภาคม 2022) สาขาสาทร วัน (พฤษภาคม 2023)  สาขาหัวลำโพง (พฤศจิกายน 2023)  สาขาอุดมสุข (มกราคม 2567) และ สาขาอื่น ๆ ตามลำดับ

“ผมตั้งใจที่จะทำให้ i-Store สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ด้วยนำการเสนอบริการที่ไม่ใช่แค่เพียงให้เช่าห้องเก็บของ แต่เป็นการนำเสนอบริการห้องเก็บของที่มีความหลากหลายและครอบคลุมความต้องการทั้งในส่วนการให้บริการและคู่ค้าทางธุรกิจ เน้นการสร้างคุณค่าของแบรนด์ i-Store ให้มีความน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้และเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้า ตามวัตถุประสงค์ (Purpose) ขององค์กร
i-Store Go Everywhere For Everyone”

วัฒนธรรมองค์กร

T – Teamwork การทำงานเป็นทีม คือ การทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน และเต็มใจร่วมกันปฏิบัติภารกิจต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจนไปสู่ความสำเร็จ

R – Resilience ความสามารถในการกลับสู่สมดุล คือ ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองเชิงบวกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ หลังจากเผชิญกับความทุกข์ยากหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจนสามารถก้าวข้ามและผ่านพ้นอุปสรรคไปได้

E – Empathy ความเห็นอกเห็นใจ คือ สามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกในมุมมองจากเพื่อนร่วมงาน เข้าใจสภาวะอารมณ์หรือความยากลำบากในเหตุการณ์ที่เพื่อนร่วมงานกำลังประสบปัญหา

A – Agile ความว่องไว ปราดเปรียว คือ วิธีการทำงานอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนและตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในสภาวะที่มีความไม่แน่นอน เป็นมองหากกระบวนการที่จะช่วยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอน และมุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารกันในทีมให้มากขึ้น

T – Trust ความไว้วางใจ คือ ความเชื่อมั่นที่มีต่อเพื่อนร่วมงานหรือกลุ่มบุคคล ว่าเขาหรือพวกเขาเหล่านั้นมีเจตนา มีการกระทำ และการแสดงออกในทิศทางเหมาะสมตามผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เราคาดหวังไว้

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของนอกบ้านที่ดีที่สุดและใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยมาพัฒนาการให้บริการ เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในใจของลูกค้า

พันธกิจ

มอบการให้บริการที่มีคุณภาพ เข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถพัฒนารูปแบบการบริการให้ตรงกับความต้องการในทุกๆ ไลฟ์สไตล์ พร้อมทั้งขยายสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของนอกบ้านที่ดีที่สุด
และใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยมาพัฒนาการให้บริการ เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในใจของลูกค้า

พันธกิจ

มอบการให้บริการที่มีคุณภาพ เข้าใจความต้องการของลูกค้า และสามารถพัฒนารูปแบบ
การบริการให้ตรงกับความต้องการในทุกๆ ไลฟ์สไตล์ พร้อมทั้งขยายสาขาให้บริการ
ครอบคลุมทั่วประเทศ

คุณค่าที่คุณจะได้รับจากบริการของ i-Store

เพื่อให้ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สุงสุดกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ทางแบรนด์มุ่งเน้นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีและตอบเทนความไว้วางใจของลูกค้า ด้วยคุณค่าจาก i-Store PRIME

i-Store -P = Premium ให้ทุกการเข้าถึงของลูกค้าสัมผัสได้ถึงความแตกต่างในการใช้บริการห้องเก็บของในระดับพรีเมียม

i-Store -R = Reliable Partner ให้ความสำคัญกับลูกค้าเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยเหลือและพัฒนาสิ่งดี ๆ ร่วมกัน

i-Store -I = International Standard สร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

i-Store -M = Managed by Professionals บริการจัดการด้วยทีมงานที่เป็นมืออาชีพเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ.

i-Store – E = Excellent Service มอบการบริการเหนือความคาดหวังและเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้า