ยินดีต้อนรับเข้าสู่

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

บริการให้เช่าห้องเก็บของ
(Self Storage) ระดับ Premium

ตลาด

ชื่อย่อหลักทรัพย์

ISTORE22

ราคาเสนอขาย

บาท / หุ้น

ราคาปิด ณ วันที่  

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จํากัด (มหาชน) | ประจำไตรมาส Q3/2566

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จํากัด (มหาชน)
ประจำไตรมาส Q3/2566

สินทรัพย์รวม

3,584.00

หน่วย: ล้านบาท

รายได้รวม

3,584.00

หน่วย: ล้านบาท

กำไรสุทธิ

3,584.00

หน่วย: ล้านบาท

หนี้สินรวม

3,584.00

หน่วย: ล้านบาท

เอกสารเพื่อนักลงทุน

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร รายงาน หนังสือชี้ชวน และเอกสารนำเสนอที่ได้ที่นี่

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์

รายงานประจำปี / แบบ 56-1 / งบไตรมาส 1/2566

แบบวิเคราะหไตรมาส 1/2566์

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้อมูลที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น และสิทธิประโยนชน์อื่นๆ

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

การประชุมผู้ถือหุ้น

พบปะนักลงทุน

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

เอกสารกฎบัตรและนโยบายบริษัท

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร กฎบัตรและนโยบายบริษัทได้ที่นี่

กฎบัตร

นโยบาย

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินแจ้งเตือนวัน-เวลากิจกรรมต่างๆ
ที่กำหนดขึ้นของบริษัทเพื่อให้นักลงทุนไม่พลาด
กิจกรรมสำคัญต่างๆ

ข่าวและประกาศทั้งหมด

วันที่และเวลา

หลักทรัพย์/หัวข้อข่าว

25 ก.ย. 2566 19:22
งบการเงินประจำงวด 6 เดือนแรก ปี 2566 (สอบทานแล้ว)

20 ก.ย. 2566 17:53

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2566

29 มิ.ย. 2566 19:14

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566

29 มิ.ย. 2566 19:14

(แก้ไข) การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

29 มิ.ย. 2566 19:14

การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

29 มิ.ย. 2566 19:14

(แก้ไข) แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายการเงิน: บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: 02-116-9320 (จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 18:00 น.)