บริการให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกและอาคารสำนักงาน

Space Rental Service

ดำเนินกิจการภายใต้โครงการ SO24 สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจการเช่าพื้นที่ในโครงการของบริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบันพื้นที่ให้เช่าค้าปลีกและอาคารสำนักงาน ของโครงการ SO24 เปิดให้บริการที่ i-Store Self Storage สาขา สุขุมวิท 24 จำนวน 2 อาคาร แบ่งเป็น

ตึก A อาคารสูง 7 ชั้น ประกอบกิจการ ดังนี้

  • Benhanced Performance Center ให้เช่าพื้นที่บริการสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย

ตึก B อาคารสูง 6 ชั้น ประกอบกิจการ ดังนี้

  • HQ ประกอบกิจการบริการให้เช่าพื้นที่สำนักงานในรูปแบบ Flexible office สำหรับการจดทะเบียนบริษัทเพื่อประกอบ กิจการการ ภายใต้การให้บริการมาตรฐานในเครือ IWG
  • Wine Pro ประกอบกิจการจัดจำหน่ายไวน์และอาหาร ทั้งในราคาปลีกและราคาส่ง
  • Foodpanda เพื่อเป็นอาคารสำนักงาน

บริการอื่นระดับ Premium

บริการให้เช่าห้องเก็บไวน์ส่วนตัว
(Wine Storage)
บริการรับฝากสิ่งของส่วนตัวถึงบ้าน
(Door to Door Storage)
บริการติดตั้ง และจำหน่ายระบบบริหาร
จัดการตู้สำหรับจัดเก็บสิ่งของ

(License Unmanned Storage)
บริการรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่
Self Storage (Storage Management)
บริการออกแบบและติดตั้ง
(Self Storage Design & Construction)
บริการให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกและอาคารสำนักงาน
(Space Rental Service)
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายการเงิน: บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: 02-116-9320 (จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 18:00 น.)