บริการให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกและอาคารสำนักงาน
Space Rental Service

Operate the project under the name SO24, for anyone who is interested in renting area within Storage Asia PLC’s project.

Currently, retail space and office space of SO24 is located in i-Store Self Storage Sukhumvit 24 branch, divided into 2 buildings.

Building A including:

  • Benhanced Performance Center – a fitness center

Building B including:

  • HQ – flexible office space for office registration with IWG standard
  • Wine Pro – wine and food importer and wholesaler with retail and wholesale price
  • Foodpanda – office

Our Premium Service

บริการให้เช่าห้องเก็บไวน์ส่วนตัว
(Wine Storage)

บริการรับฝากสิ่งของส่วนตัวถึงบ้าน
(Door to Door Storage)
บริการติดตั้ง และจำหน่ายระบบบริหาร
จัดการตู้สำหรับจัดเก็บสิ่งของ

(License Unmanned Storage)
บริการรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่
Self Storage (Storage Management)

บริการออกแบบและติดตั้ง
(Self Storage Design & Construction)

บริการให้เช่าพื้นที่ค้าปลีก และอาคารสำนักงาน 

(Space Rental Service)

Contact Investor Relations

Finance: Storage Asia Public Company Limited (Head Office)
51 Soi Sukhumvit 24, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110
Tel: 02-116-9320 (Monday – Friday from 9:00 AM – 6:00 PM)