บริการรับฝากสิ่งของส่วนตัวถึงบ้าน
Door to Door Storage

ดำเนินกิจการภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์ i-StoreGo Door to Door Storage นำเสนอรูปแบบการให้บริการรับฝากสิ่งของส่วนตัวถึงบ้าน ผ่านระบบการจัดการออนไลน์ ผ่านทาง www.i-storego.com โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ-ขนย้าย ทรัพย์สินหรือสิ่งของลูกค้ามายังสาขาที่จัดเก็บไว้ในพื้นที่ส่วนกลางของ i-StoreGo เมื่อลูกค้าประสงค์ที่จะทำการเรียกคืนสิ่งของ สามารถทำนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ผ่านเว็บไซต์บัญชีส่วนตัวได้ด้วยตนเอง โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมายังสถานที่จัดเก็บ ภายใต้ Concept “It’s like cloud storage but for your stuff” เก็บของง่ายเหมือนอัพโหลด ทางเลือกในการจัดเก็บสิ่งของที่ลดความยุ่งยากในการจัดเก็บสิ่งของ ทำให้การเก็บของเป็นเรื่องที่สนุก ง่ายและสะดวกสบาย ด้วยรูปแบบการให้บริการของ i-StoreGo Door to Door Storage ที่นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและความหลากหลายในการให้บริการ โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกสิ่งของที่ต้องการจัดเก็บ โดยเริ่มจากการจัดเก็บสิ่งของขนาดเล็กที่สามารถบรรจุเข้าไปในกล่องของ i-StoreGo อาทิ กล่อง Standard Box, กล่องเสื้อผ้า Wardrobe Box, กล่องเอกสาร Document Box, หรือ สามารถเลือกจัดเก็บสิ่งของเป็นรายชิ้น ทั้งขนาดชิ้นเล็ก และชิ้นใหญ่ ผ่านเว็บไซต์ www.i-storego.com

บริการอื่นระดับ Premium

บริการให้เช่าห้องเก็บไวน์ส่วนตัว
(Wine Storage)
บริการรับฝากสิ่งของส่วนตัวถึงบ้าน
(Door to Door Storage)
บริการติดตั้ง และจำหน่ายระบบบริหาร
จัดการตู้สำหรับจัดเก็บสิ่งของ

(License Unmanned Storage)
บริการรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่
Self Storage (Storage Management)
บริการออกแบบและติดตั้ง
(Self Storage Design & Construction)
บริการให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกและอาคารสำนักงาน
(Space Rental Service)
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายการเงิน: บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร: 02-116-9320 (จันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 18:00 น.)