i-Store รวมพลัง วิน 66/1 สวมหมวกนิรภัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง

บริษัท สตอเจ เอเชีย จํากัด (มหาชน) นําโดย คุณภักดี อนิวรรตน์ (กรรมการผู้บริหาร) จัดกิจกรรมมอบหมวกกันน็อกสําหรับ วินมอตอเตอร์ไซต์ หน้าปากซอย 66 หน้าโครงการ i-Store สาขา อุดมสุข

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 บริษัทสตอเรจ เอเชีย จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมมอบหมวกกันน็อกสําหรับวินมอเตอร์ไซต์  ปากซอยสุขุมวิท 66/1 บริเวณหน้าโครงการ i-Store สาขา อุดมสุข โดยภายในกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจวินมอเตอร์ไซต์เข้าร่วมลงชื่อเพื่อรับหมวกกันน็อกมากกว่า 40 รายด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น คุณภักดีกล่าวว่ากิจกรรมมอบหมวกกันน็อกของ i-Store  ที่เล็งเห็นความปลอดภัยของวินมอเตอร์ไซต์และผู้โดยสารที่เดินทางในซอยสุขุมวิท 66/1 ซึ่งเป็นซอยที่มีจำนวนผู้ใช้บริการค่อนข้างมาก ซึ่งจุดมุ่งหมายของกิจกรรมการมอบหมวกกันน็อกนี้จะช่วยมอบความมั่นใจและปลอดภัยให้กับวินมอเตอร์ไซต์และลูกค้าที่มาใช้บริการให้ได้รับความอุ่นใจและความปลอดภัยในการเดินทางมากยิ่งขึ้น เหมือนกับการให้บริการฝากเก็บของของ i-Store ที่มอบความมั่นใจและปลอดภัยในการดูแลรักษาทรัพย์สินและสิ่งของของลูกค้าให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจทุกครั้งเมื่อเดินทางมาจัดเก็บที่ i-Store ทุกสาขา