บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดโรดโชว์หุ้น IPO เพื่อขยายธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของ Self Storage

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)  ดำเนินธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของหรือทรัพย์สินส่วนตัว (Self Storage) ระดับ Premium ของประเทศไทย นำเสนอทางเลือกของการจัดเก็บที่มีคุณภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาการให้บริการ ภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์ i-Store เพื่อช่วยแก้ปัญหาผู้คนที่อาศัยอยู่ในคอนโดฯ บ้าน หรือสำนักงานออฟฟิศที่ต้องการเพิ่มพื้นที่สำหรับจัดเก็บสิ่งของส่วนตัวทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหรือจัดเก็บสิ่งของชั่วคราวในระหว่างที่มีการรีโนเวทบ้าน รวมไปถึงธุรกิจออนไลน์ e-Commerce ที่ต้องการพื้นที่เก็บสินค้าขนาดเล็กใจกลางเมือง ก่อตั้งโดย คุณภักดี อนิวรรตน์ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของกิจการ เริ่มเห็นโอกาสจากพฤติกรรมของผู้คนที่นิยมอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมและจำนวนความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับการศึกษาแนวโน้มธุรกิจบริการให้เช่าที่เก็บของส่วนตัวในต่างประเทศ อาทิ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย รวมไปถึงพื้นที่ในแถบเอเชีย อาทิ ประเทศฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน ซึ่งประชาชนมีลักษณะพฤติกรรมของการอยู่อาศัยในเมืองใกล้เคียงกับประเทศไทย เริ่มมีปัญหาเรื่องพื้นที่ในการจัดเก็บสิ่งของหรือพื้นที่เก็บของไม่เพียงพอ อีกทั้งปัจจุบันคอนโดก็มีขนาดเล็กลง การที่จะใช้พื้นที่ภายในห้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการอยู่อาศัยก็เป็นปัญหาสำหรับคนที่มีของเยอะ รวมไปถึงการย้ายถิ่นฐานของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งธุรกิจให้เช่าห้องเก็บของ (Self Storage) เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่ต้องการเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยให้มากขึ้น ด้วยการจัดเก็บสิ่งของที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้บ่อย หรือของที่นานๆ ใช้ที นอกจากนั้นธุรกิจให้เช่าห้องเก็บของ (Self Storage) ยังช่วยแก้ปัญหาลูกค้ากลุ่มผู้ค้าออนไลน์ ที่ต้องการหาที่เก็บของเพื่อสต๊อกสินค้าใกล้คอนโดและสะดวกในการเข้า-ออกเพื่อทำการจัดส่งสินค้าอีกด้วย

          ปัจจุบัน i-Store Self Storage เปิดให้บริการ 3 สาขา ที่สาขาสีลม สาขาสุขุมวิท 24 และ สาขาสุขุมวิท 71 และสาขาที่ 4 อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คาดการณ์จะเปิดให้บริการต้นปี 2566 คือ สาขาสาทร วัน โดยสาขาของ i-Store Self Storage จะเน้นทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองและสะดวกสบาย สามารถเดินทางได้หลากหลายช่องทาง ใกล้รถไฟฟ้า มีที่จอดรถ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเดินทางเข้าออกห้องเก็บของได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง สถานที่มีความสะอาดและมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน โดยบริษัทจะเป็นผู้ดูแลและจัดเก็บรักษาสิ่งของหรือทรัพย์สินส่วนตัวของลูกค้าตลอดระยะเวลาสัญญาการเช่า

          ขั้นตอนการใช้บริการลูกค้าสามารถเลือกขนาดห้องที่เหมาะสมกับจำนวนสิ่งของหรือทรัพย์สินของลูกค้า i-Store Self Storage มีขนาดห้องให้เลือกใช้บริการทั้งหมด 11 ขนาด จากนั้นเลือกระยะเวลาในการทำสัญญาเช่า โดยสามารถทำสัญญาเริ่มต้นที่ 1 เดือนขึ้นไป เมื่อลูกค้าทำสัญญาเสร็จแล้วก็สามารถนำสิ่งของหรือทรัพย์สินเข้ามาจัดเก็บและสามารถเข้าออกพื้นที่ห้องเก็บของด้วยตนเองได้ตลอด 24  ชั่วโมง

          การเติบโตและการขยายกิจการของบริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ตลอดระยะเวลา 5 ปี ดำเนินงานกิจการด้วยความตั้งใจที่จะเป็นผู้นำในการให้บริการประกอบธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของนอกบ้านที่ดีที่สุดและใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยมาพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ เข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เข้าถึงทุกความต้องการในทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมกับแผนขยายสาขาการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้แบ่งลักษณะธุรกิจและบริการของบริษัท แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ ธุรกิจบริการให้เช่าและธุรกิจบริการ ดังนี้

  • ธุรกิจบริการให้เช่า แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
  1. ธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของส่วนตัว (Self Storage) ดำเนินกิจการภายใต้ แบรนด์ i-Store Self Stoarge บริการให้เช่าห้องเก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของส่วนตัว โดยที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บและเข้า-ออกห้องเก็บของด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในการให้บริการเก็บของส่วนตัวของบริษัท แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ห้องอุณหภูมิปกติ และห้องควบคุมอุณหภูมิ (ห้องแอร์) ขนาดห้องให้บริการทั้งหมด 11 ขนาด
  2. ธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บไวน์ส่วนตัว (Wine Storage) ดำเนินกิจการภายใต้ แบรนด์ของบริษัทเอง ในการให้บริการให้เช่าห้องเพื่อจัดเก็บไวน์โดยเฉพาะ โดยที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บและเข้า – ออกห้องเก็บไวน์ได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง
  3. ธุรกิจบริการให้เช่าพื้นที่ค้าปลีกและอาคารสำนักงาน สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจการเช่าพื้นที่ในโครงการของบริษัท เพื่อเป็นการสร้าง Eco System ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในพื้นที่ และยังสามารถนำสินค้า หรือบริการของผู้ประกอบการแต่ละรายมาทำกิจกรรมร่วมกัน
  • ธุรกิจบริการ แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้
  1. ธุรกิจบริการรับฝากสิ่งของส่วนตัวถึงบ้าน (Door to Door Storage) ดำเนินกิจการภายใต้แบรนด์ i-StoreGo Door to Door Stoarge ให้บริการรับฝากสิ่งของส่วนตัวถึงบ้านของลูกค้า สำหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์เดินทางมายังสถานที่จัดเก็บ บริษัทจะเป็นผู้ดูแลเรื่องการขนย้าย แพ็ค จัดเก็บ และนำส่งคืนให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถทำการเรียกคืนสิ่งของและนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ผ่านผ่านระบบการจัดการออนไลน์ด้วยตนเอง
  2. ธุรกิจบริการออกแบบและติดตั้ง (Self Storage Design & Construction) บริษัทเป็นผู้ให้บริการแก่เจ้าของที่ดินที่มีพื้นที่และมีความต้องการติดตั้ง Storage ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งทางบริษัทมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบ Self Storage ที่ให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ Self Storage
  3. ธุรกิจบริการรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่ Self Storage (Storage Management) บริษัทให้บริการรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่ Self Storage และควบคุมการบริการให้ได้ตามมาตรฐานของ Brand Standard ซึ่งบริษัทมีความยินดีหากเจ้าของที่ดินอื่นๆ ที่มีความประสงค์ที่จะลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการ Self Storage ในทำเลที่ดินของตนเอง สามารถติดต่อให้ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเข้าทำการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนของโครงการ Self Storage
  4. ธุรกิจบริการติดตั้งและจำหน่ายระบบบริหารจัดการตู้สำหรับจัดเก็บสิ่งของ (License Unmanned Storage) บริษัทเป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบ License Unmanned Storage สำหรับเจ้าของโครงการคอนโดมิเนียมหรือนิติบุคคลอาคารชุดที่ต้องการบริหารพื้นที่เพื่อให้บริการ Unmanned Storage โดยปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการทดลองให้บริการให้กับลูกค้าของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำรายหนึ่ง ซึ่งมีขนาดพื้นที่ในการให้บริการตั้งแต่ 0.5 ตารางเมตร (Luggage size) จนถึงขนาด 1 ตารางเมตร (Locker size) และในการให้บริการ บริษัทได้มีการกำหนดให้บริการเฉพาะลูกค้าในโครงการเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณเพ็ชรรัตน์   พงษ์เกษมพรกุล  โทร 086-833-8011 E-mail :  petcharat.p@storage-asia.co.th

www.storage-asia.co.th
www.i-store.co.th
www.i-storego.com