บริการให้เช่าห้องเก็บไวน์ส่วนตัว
Wine Storage

We operate self-storage service under the brand i-Store offering wine storage. Customers can access and store wine in our facility. After signing the contract, customers can access the facility 24 hours a day.

i-Store Wine Storage’s standard is suitable for storing wine to keep the same quality and taste, with isowall which is the same as cleanroom, protecting heat and natural disaster. We also provide temperature control, humidity control 24 hours, electricity generator in case of an emergency, and other security system, such as Security Guard, CCTV, Access Control, Smoke Detector, and Fire extinguisher. Types of wine storage unit are 1 sq.m., starting from 3,000 Baht, and 2 sq.m., starting from 6,000 Baht. Minimum contract is 1 month.

Our Premium Service

บริการให้เช่าห้องเก็บไวน์ส่วนตัว
(Wine Storage)

บริการรับฝากสิ่งของส่วนตัวถึงบ้าน
(Door to Door Storage)
บริการติดตั้ง และจำหน่ายระบบบริหาร
จัดการตู้สำหรับจัดเก็บสิ่งของ

(License Unmanned Storage)
บริการรับจ้างบริหารจัดการพื้นที่
Self Storage (Storage Management)
บริการออกแบบและติดตั้ง (Self Storage Design & Construction)

บริการให้เช่าพื้นที่ค้าปลีก และอาคารสำนักงาน 

(Space Rental Service)

Contact Investor Relations

Finance: Storage Asia Public Company Limited (Head Office)
51 Soi Sukhumvit 24, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110
Tel: 02-116-9320 (Monday – Friday from 9:00 AM – 6:00 PM)