ISTORE แต่งตั้งบล.ดาโอ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชูดอกเบี้ย 6.95%ต่อปี

ISTORE แต่งตั้ง DAOL ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.95% ต่อปี มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 150 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อเป็นเงินลงทุนขยายสาขาใหม่ ชำระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ มั่นใจธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง ตอกย้ำการเป็นผู้นำอุตสาหกรรม Self-Storage ในประเทศไทย เปิดจองซื้อวันที่ 19-21 มิ.ย. 2566 และออกหุ้นกู้วันที่ 22 มิ.ย. 2566

นายภักดี อนิวรรตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของหรือทรัพย์สินส่วนตัว (Self-Storage) ภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์ i-Store เปิดเผยว่า บริษัทฯได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.95% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 150 ล้านบาท

ด้านวัตถุประสงค์การใช้เงินภายหลังจากการนำเสนอขายหุ้นกู้ ISTORE ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนในโครงการใหม่ของบริษัทฯ โดยมีแผนการขยายสาขาใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการของกลุ่มลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ

ปัจจุบันเปิดให้บริการทั้งหมด 4 สาขา คือ สาขาสีลม อัตราการเช่า 98%, สาขาสุขุมวิท 24 อัตราการเช่า 93%, สาขาสุขุมวิท 71 อัตราการเช่า 57% และ สาขาสาทร วัน อัตราการเช่า 6% โดยปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนการทำสัญญาเช่าพื้นที่มากกว่า 12 เดือน จำนวน 28% และกำลังจะเปิดให้บริการสาขาใหม่ อีก 2 สาขา สาขาอุดมสุข และ สาขาอ่อนนุช

ขณะที่ นายฐิติพัฒน์ ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Corporate Finance Solutions & REIT บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทเล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตที่ดีของบริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) จากจุดแข็งการเป็นผู้บริการให้เช่าเก็บทรัพย์สินส่วนตัวด้วยการมุ่งเน้นความปลอดภัย โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ในย่านเขตเศรษฐกิจใจกลางเมือง (Central Business District หรือ CBD) พร้อมบริการที่ครบวงจร ตอบโจทย์ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้า ขณะเดียวกันภาพรวมอุตสาหกรรม Self-Storage ของประเทศไทย มีผู้ให้บริการจำนวนน้อยรายและมีปริมาณพื้นที่ให้บริการไม่ครอบคลุมเมื่อเทียบกับการขยายตัวของพื้นที่อยู่อาศัย จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการระดมทุนในครั้งนี้ เพื่อขยายสาขาและพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนในฐานะผู้นำอุตสาหกรรม

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Private Placement-Institutional and High Net Worth Investor: PP-II&HNW) กำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2566 และออกหุ้นกู้ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 โดยมี ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ข้อมูลจาก www.moneyandbanking.co.th