ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)  เปิด Public Opinion ให้ผู้ลงทุนสอบถามคำถามต่าง ๆ กับบริษัทที่เตรียม IPO บน LiVE Exchange

ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx)

เปิด Public Opinion ให้ผู้ลงทุนสอบถามคำถามต่าง ๆ กับบริษัทที่เตรียม IPO บน LiVE Exchange

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

ช่วงเวลา Public Opinion : 20 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2565

ศึกษาข้อมูล Filing ของบริษัท และส่งคำถามได้ที่ https://bit.ly/3TixRDU

— ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท —

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของหรือทรัพย์สินส่วนตัว (Self Storage) ระดับ Premium ของประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์ i-Store ปัจจุบัน i-Store Self Storage เปิดให้บริการ 3 สาขา คือ สาขาสีสม สาขาสุขุมวิท 24 และสาขาสุขุมวิท 71