WINE STORAGE

     ดำเนินกิจการภายใต้เครื่องหมายการค้า แบรนด์ i-Store บริการให้เช่าห้องเพื่อจัดเก็บจัดไวน์โดยเฉพาะ โดยที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บและเข้า – ออกห้องเก็บไวน์ได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ห้องเก็บไวน์ของ i-Store โดยมีระบบควบคุมความชื้น และระบบควบคุมอุณหภูมิที่ได้ตามมาตรฐานของการเก็บรักษาไวน์ อีกทั้งบริษัทฯ มีระบบกำเนิดไฟฟ้าในกรณีเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ขนาดห้องเก็บไวน์ให้บริการทั้งหมด 2 ขนาด คือ ขนาด 1 ตารางเมตร และ 2 ตารางเมตร ต่อเดือน ในเงื่อนไขสัญญาเช่าใช้บริการขั้นต่ำ 1 เดือน ปัจจุบันเปิดให้บริการ 1 สาขา คือ สาขาสุขุมวิท 24 ขนาดพื้นที่ให้บริการ 50.92 ตารางเมตร

Picture13
Picture21
image019
image017