UNMANNED STORAGE

     บริการติดตั้งและจำหน่ายระบบบริหารจัดการตู้สำหรับจัดเก็บสิ่งของ ดำเนินกิจการภายใต้เครื่องหมายการค้า แบรนด์ i-Store โดยที่เจ้าของโครงการคอนโดมิเนียมหรือนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ลงทุนซื้ออุปกรณ์ ตู้ Storage Hardware และ Software ของบริษัทฯ เพื่อให้บริการเฉพาะลูกค้าหรือผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

image036
image038
TEST 01_6_0
78F51FC0-B7C3-4A45-BF5A-9DEF2744AF2E