SELF STORAGE

     ธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของส่วนตัว (Self Storage) ดำเนินกิจการภายใต้เครื่องหมายการค้า แบรนด์ i-Store SELF STORAGE บริการให้เช่าห้องเก็บทรัพย์สินหรือสิ่งของส่วนตัว โดยที่ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บและเข้า-ออกห้องเก็บของด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง เก็บของส่วนตัวของ i-Store แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ห้องอุณหภูมิปกติ และห้องควบคุมอุณหภูมิ (ห้องแอร์) ขนาดห้องให้บริการทั้งหมด 10 ขนาด เริ่มต้นที่ขนาดตั้งแต่ 0.5 ตารางเมตร (Luggage size) ราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท ถึง ขนาด 25 ตารางเมตร (Garage size) ราคา 20,000 บาท ต่อเดือน โดยมีเงื่อนไขสัญญาเช่าใช้บริการขั้นต่ำ 1 เดือน

ปัจจุบันเปิดให้บริการ 3 สาขา ดังนี้

     • สาขาที่หนึ่ง สาขาสีลม เปิดให้บริการ วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ตั้งอยู่เลขที่ 13 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพิ่มรูปอาคารสาขาสีลม

     • สาขาที่สอง สาขาสุขุมวิท 24 อาคาร A เปิดให้บริการ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 และ อาคาร B เปิดให้บริการ เดือน ตุลาคม 2565 ตั้งอยู่ เลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพิ่มรูปอาคารสาขาสุขุมวิท 24

     • สาขาที่สาม สาขาสุขุมวิท 71 เปิดให้บริการ วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ตั้งอยู่ เลขที่ 51 ซอยโกมลกนก แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพิ่มรูปอาคารสาขาสุขุมวิท 71