DOOR TO DOOR STORAGE

     ดำเนินกิจการภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์ i-StoreGo เป็นบริการรับฝากสิ่งของส่วนตัวที่สามารถให้บริการลูกค้าได้ถึงบ้าน ผ่านระบบการจัดการออนไลน์ website : https://www.i-storego.com/ สำหรับลูกค้าที่ไม่ประสงค์เดินทางมายังสถานที่จัดเก็บ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดูแลเรื่องการขนย้ายและแพ็ค และ จัดเก็บรักษาสิ่งของของลูกค้าให้อยู่ในสภาพเดิมและพร้อมใช้งานเมื่อนำส่งคืนให้กับลูกค้า โดยลูกค้าสามารถทำการเรียกคืนสิ่งของและนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ผ่านบัญชีส่วนตัวได้ด้วยตนเอง ณ ปัจจุบัน เปิดให้บริการเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร การให้บริการเป็น 2 ประเภท คือ

1. BYITEMS คือ การรับฝากของเป็นกล่องหรือรายชิ้น อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า ตุ๊กตา จักรยาน ถุงกอล์ฟ กระเป๋าเดินทาง ฟูกที่นอน เป็นต้น ราคาเริ่มต้นที่ 150 บาท ต่อเดือน ในเงื่อนไขสัญญาบริการขั้นต่ำ 3 เดือน

_MG_2619

 2. BYSIZE คือ การรับฝากของเป็นขนาดของพื้นที่จัดเก็บ เริ่มต้นที่ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร จนถึง ขนาด 40 ลูกบาศก์เมตร ราคาเริ่มต้น 16,500 บาท ในเงื่อนไขสัญญาบริการขั้นต่ำ 3 เดือน

I-STORE0091