สำนักงานใหญ่

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107565000646

www.i-store.co.th

Line OA : @i-store

www.i-storego.com

Line OA : @i-storego

E-Mail : info@storage-asia.co.th

สาขาสีลม

13 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : 062-595-3393

สาขาสุขุมวิท 24

51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 02-060-2293 / 092-525-8293

สาขาสุขุมวิท 71

51 ซอยโกมลกนก แขวงพระโขนงเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร : 06-5986-2933