ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ก่อตั้งโดยคุณภักดี อนิวรรตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 110 ล้านบาท เลขที่ 0 1 0 5 5 5 8 0 9 3 5 5 1

ได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนจากกองทรัสต์ของ SME D Bank และบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 51 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ทรัพย์สินทางปัญญา ใบรับรองมาตรฐาน และรางวัล

เครื่องหมายการค้า

i-Store Self Storage

บริการให้เช่าห้องเก็บของส่วนตัว บริการให้เช่าห้องเก็บของหรือทรัพย์สินส่วนตัวนอกบ้านระดับพรีเมียมของประเทศไทย

i-StoreGo Door to Door Storage

บริการให้เช่าพื้นที่เก็บของส่วนตัวถึงบ้าน i-StoreGo บริการให้เช่าพื้นที่เก็บของนอกบ้าน ด้วยบริการแพ็ค ขนย้าย จัดเก็บและส่งคืนถึงบ้านของลูกค้า โดยใช้ระบบจัดการเช่าพื้นที่เก็บของแบบออนไลน์

ใบรับรองมาตรฐาน และรางวัล

– รางวัลสุดยอด SME Start UP ลำดับที่ 2 จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ใบรับรองสมาชิก จาก Self Storage Association Asia (SSAA)