การเริ่มต้นทำธุรกิจของบริษัทสตอเรจ เอเชีย เริ่มจาก คุณภักดี อนิวรรตน์ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของกิจการ มีความชอบในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เริ่มเห็นโอกาสจากพฤติกรรมของผู้คนที่นิยมอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมและจำนวนความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบกับการศึกษาแนวโน้มธุรกิจบริการให้เช่าที่เก็บของส่วนตัวในต่างประเทศ อาทิ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรลีย รวมไปถึงพื้นที่ในแถบเอเชีย อาทิ ประเทศฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ ประเทศจีน ซึ่งประชาชนมีลักษณะพฤติกรรมของการอยู่อาศัยในเมืองใกล้เคียงกับประเทศไทย เริ่มสังเกตว่าปัญหาของคนที่อาศัยอยู่คอนโดคือไม่มีห้องเก็บของ หรือพื้นที่เก็บของไม่เพียงพอ อีกทั้งปัจจุบันคอนโดก็มีขนาดเล็กลง การที่จะใช้พื้นที่ภายในห้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการอยู่อาศัยก็เป็นปัญหาสำหรับคนที่มีของเยอะ รวมไปถึงการย้ายถิ่นฐานของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็มีจำนวนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งธุรกิจให้เช่าห้องเก็บของ (Self Storage) ภายใต้แบรนด์ i-Store Self Storage เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่ต้องการเพิ่มพื้นที่อยู่อาศัยให้มากขึ้น ด้วยการจัดเก็บสิ่งของที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้บ่อย หรือของที่นานๆ ใช้ที สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและสามารถเข้า-ออกได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนั้นธุรกิจให้เช่าห้องเก็บของ (Self Storage) ยังช่วยแก้ปัญหาลูกค้ากลุ่มผู้ค้าออนไลน์ ที่ต้องการหาที่เก็บของเพื่อสต๊อกสินค้าใกล้คอนโดและสะดวกในการเข้า-ออกเพื่อทำการจัดส่งสินค้า