เติบโตอย่างมีเป้าหมาย ด้วย T-R-E-A-T วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

หลายๆ คน ทั้งลูกค้า นักลงทุน มักถามพนักงานของ i-Store อยู่เสมอว่า เจ้าของคือใคร เป็นคนไทยหรือต่างชาติ แล้วเขาเริ่มต้นธุรกิจนี้ขึ้นมาได้ยังไง คำตอบคือ เป็นแบรนด์ของคนไทย ก่อตั้งโดย คุณภักดี อนิวรรตน์ จากเดิมทำธุรกิจครอบครัว สร้างห้อง Data Center เพื่อใช้เก็บข้อมูล เริ่มเห็นโอกาสในธุรกิจอสังหาฯ จึงเริ่มสร้างธุรกิจห้องเก็บของให้เช่า

การเริ่มต้นของธุรกิจของคุณภักดี เริ่มเมื่อปี 2015 ที่ใช้เวลาในการศึกษาอยู่ประมาณ 2 ปี ก็ได้ฤกษ์ เปิดสาขาแรกที่สาขาสีลม เมื่อปี 2017 ด้วยพนักงานประมาณ 5 คน และด้วยธุรกิจไม่เป็นที่รู้จักมากนัก การสร้างการรับรู้จึงเป็นงานหนักสำหรับทุกคนที่ต้องช่วยกัน รวมถึงคุณภักดีที่ทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักและมีลูกค้ามากขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 6 ปี บริษัทมีพนักงานเพิ่มขึ้นเป็น 6 เท่าและขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง คุณภักดีกล่าวต่อว่าสิ่งที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่วนสำคัญคือเรื่องของกำลังคนที่เป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจและความจริงใจในการให้บริการลูกค้า โดยบริษัทฯ มีสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจในองค์กรให้ปฎิบัติร่วมกัน คือ  T-R-E-A-T

T – Teamwork การทำงานเป็นทีมสามารถทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน และเต็มใจร่วมกันปฏิบัติภารกิจต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายจนไปสู่ความสำเร็จ

R – Resilience ความสามารถในการกลับสู่สมดุล ความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองเชิงบวกต่อสถานการณ์ต่าง ๆ หลังจากเผชิญกับความทุกข์ยากหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตจนสามารถก้าวข้ามและผ่านพ้นอุปสรรคไปได้

E – Empathy มีความเห็นอกเห็นใจ สามารถที่จะเข้าใจความรู้สึกในมุมมองจากเพื่อนร่วมงาน เข้าใจสภาวะอารมณ์หรือความยากลำบากในเหตุการณ์ที่เพื่อนร่วมงานกำลังประสบปัญหา

A – Agile ความว่องไว ปราดเปรียว สามารถทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนและตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในสภาวะที่มีความไม่แน่นอน มองหากระบวนการที่จะช่วยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอน

T – Trust ความไว้วางใจ เชื่อมั่นที่มีต่อเพื่อนร่วมงานหรือกลุ่มบุคคล ว่าเขาหรือพวกเขาเหล่านั้นมีเจตนา มีการกระทำ และการแสดงออกในทิศทางเหมาะสมตามผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เราคาดหวังไว้

นอกจากนี้คุณภักดีมักจะให้ความสำคัญกับการสื่อสารในองค์กร โดยจะมีการประชุมภายในทั้งบริษัทฯ เพื่ออัพเดตผลงานของส่วนงานต่างๆ  ของแต่ละแผนก ทำให้พนักงานเห็นการเติบโตของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน ทำให้ทีมงานเห็นภาพที่กว้างขึ้น เห็นพัฒนาการของบริษัท ให้เค้าเห็นว่าสิ่งที่เค้าทำอยู่นั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และกิจกรรมต่างๆ โดยมี TREAT ที่เป็นหัวข้อหลักที่ช่วยสร้างความผูกพันธ์ภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการดูแลในเรื่องของสวัสดิการพนักงาน เพราะคุณภักดีมองว่าหากบริษัทฯ สามารถดูแลพนักงานให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขแล้ว ความสุขนั้นก็จะส่งต่อไปยังลูกค้า และเมื่อเราดูแลพนักงานได้ดี สิ่งดีๆ เหล่านั้นก็จะถ่ายทอดไปยังลูกค้าให้สามารถรับบริการที่ดีเยี่ยมอีกด้วย

ด้วยการบริหารจัดการ i-Store Self Storage ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและการดูแลเอาใจใส่พนักงานของ คุณภักดี อนิวรรตน์ จึงได้รับรางวัลเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยอดเยี่ยม ด้วยรางวัล Manager of the Year (Asia) และ รางวัล Manager of the Year (Thailand) ในงาน Self Storage Expo Asia 2023 โดยเป็นการจัดเลือกจากเกณฑ์ทั้งในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ, ยอดขายของบริษัท, Innovative Thinking, และวิธีการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Independent Storage of the Year (Thailand) ที่แสดงให้เห็นว่า i-Store เป็นผู้นำในด้านการดำเนินธุรกิจ, ด้านบริการ, โลเคชั่น, ความปลอดภัย, และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งทั้ง 3 รางวัลนี้ มีผู้เข้าแข่งขันมากมายจากหลายประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชีย

ท้ายนี้คุณภักดี อนิวรรตน์ ย้ำศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ เพื่อที่จะเดินหน้าเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ในปี 2024 ด้วยพื้นที่ให้บริการ Self Storage มากกว่า 10,000 ตารางเมตร ด้วยคุณภาพของบุคลากรที่มีคุณภาพและการบริการของ i-Store ให้เป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจของลูกค้ามากที่สุด