i-Store Self Storage เป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การเป็น HUB of E-Waste ในวัน International E-Waste Day จัดขึ้นโดย AIS

 

ในวาระสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกวันขยะอิเล็กทรอนิกส์สากล หรือ International E-Waste Day 14 ตุลาคมปีนี้  AIS เดินหน้าภารกิจคนไทยไร้ e-waste ตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายแรกที่ลุกขึ้นมาให้ความสำคัญกับปัญหาด้านขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเป้าหมายในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธีแบบปราศจากการฝังกลบหรือ Zero e-waste to landfill  เดินหน้ายกระดับการทำงานสู่การเป็น HUB of E-Waste หรือ ศูนย์กลางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ครั้งแรกของไทยที่ภาครัฐและเอกชนกว่า 190 องค์กรมาร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน

บริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมสู่การเป็น HUB of E-Waste โดยริเริ่มจากการติดตั้งตู้ E-waste ที่ i-Store Self Storage สาขาสาทร วัน เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ หรือลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการห้องเก็บของตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการนำขยะ E-Waste เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง

ทางบริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ผู้ที่ต้องการกำจัดขยะ E-waste เช่น ขยะจากคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเสียง Laptop คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือโทรศัพท์ในบ้าน สามารถนำขยะมาไว้ที่จุดรับ E-waste ได้ที่ i-Store Self Storage สาขาสาทร วัน 

Finance: Storage Asia Public Company Limited (Head Office)
51 Soi Sukhumvit 24, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok 10110
Tel: 02-116-9320 (Monday – Friday from 9:00 AM – 6:00 PM)