สตอเรจ เอเชีย ส่ง ISTORE22 จัดโรดโชว์ขายหุ้น IPO เพื่อขยายธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของ Self Storage

  คุณภักดี อนิวรรตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สตอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน) จัดทัพเดินหน้าโรดโชว์สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนตามแผนเสนอขายหุ้น IPO ชูศักยภาพความพร้อมและจุดเด่นของธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของหรือทรัพย์สินส่วนตัว (Self Storage)


เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 บริษัทสตอเรจ เอเชีย ฯ จัดโรดโชว์เพื่อให้นักลงทุนทั่วไปได้รับฟังข้อมูลแผนการระดมทุนและกลยุทธ์การเติบโต โดยมีเป้าหมายจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) เป็นครั้งแรก จำนวน 36 ล้านหุ้น คิดเป็น 14.1% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ คาดจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ภายในปีนี้

วัตถุประสงค์หลักในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ในครั้งนี้ เพื่อต้องการระดมทุนนำไปใช้ขยายธุรกิจบริการให้เช่าห้องเก็บของหรือทรัพย์สินส่วนตัว (Self Storage) แบรนด์ i-Store จากเดิมมีอยู่ทั้งหมด 4 สาขา จะขยายเพิ่มอีก 2 สาขา และรวมถึงการพัฒนาระบบธุรกิจบริหารให้เช่าห้องเก็บของส่วนตัวถึงบ้าน ในรูปแบบการจัดการออนไลน์ นอกจากนี้ จะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนจากสถาบันการเงิน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในด้านภาพลักษณ์ ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

ปัจจุบัน i-Store Self Storage เปิดให้บริการ 3 สาขา ที่สาขาสีลม สาขาสุขุมวิท 24 และ สาขาสุขุมวิท 71 ซึ่งสาขาสีลม และสาขาสุขุมวิท 24 เปิดให้บริการมา 4 ปี มีอัตราการใช้บริการอยู่มากกว่า 85% แม้ในสถานณการ์โรคระบาดโควิด-19 ในส่วนของสาขาสุขุมวิท 71 เปิดให้บริการมาประมาณ 6 เดือน อัตราการเข้าใช้บริการอยู่ที่ประมาณ 30% ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการใช้บริการที่ 80% ประมาณไตรมาส 3 ปี 66 และสาขาที่ 4 สาขาสาทร วัน ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการประมาณไตรมาส 2 ปี 66สาขาที่ 5 สาขาอุดมสุข เริ่มก่อสร้างต้นปี 66 คาดเปิดบริการปลายปี 66 หรือต้นปี 67 และสาขาที่ 7 สาขาอ่อนนุช คาดเปิดบริการปลายปี 67

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณโชติกา พรหมวุฒิสายบัว
โทร 098-249-8393 E-mail : chotika.p@storage-asia.co.th
www.storage-asia.co.th
www.i-store.co.thwww.i-storego.com